Software, program pro směnárny, směnárna, adresář firem, tisk na štítky, tisk obálek, správa kontaktů, hromadný tisk

FORTIA spol. s r.o.
- autor software pro směnárny a adresáře firem ALP (program pro evidenci a tisk adres, kontaktů)


Mapa stránek


Winalp - software pro správu a tisk adres
  • evidence, správa kontaktů
  • hromadná práce s kontakty
  • tisk adres na štítky a obálky
  • třídění, filtrování, řazení adres

Směnárna - software pro směnárny
  • program pro Směnárny
  • nákup valut, deviz
  • korunová pokladna
  • odpovídá předpisům ČNB


Registrace a aktivace WinAlp

Registrace a aktivace programu WinAlp probíhá jednoduše. V hlavní nabídce programu kliknete levým tlačítkem myši na položku nabídky O aplikaci, poté na Kontakty a aktivace a v okně pro aktivaci programu na tlačítko Aktivace. Ve spodní části okna se objeví dva řádky. Do horního řádku s názvem Aktivační kód zapíšete šestimístný kód, který získáte na základě úplného licenčního čísla (tj. základního sériového čísla doplněného o další šestičíslí potřebné k aktivaci) zobrazeném v řádku spodním, například:

N500-P01F-XJCY-TGMA-K45V-460781

 

Aktivační kód získáte:

A - prostřednictvím Internetu zde

B - elektronickou poštou po zaslání licenčního čísla programu na adresu AktivaceWinAlp@fortia.cz

C - nebo v písemné formě klasickou poštou po zaslání licenčního čísla programu na následujícící poštovní adresu:
FORTIA s.r.o.
Heřmanova 27/720
170 00 Praha 7

D - nebo telefonicky na číslech:
602 227 026
776 227 026
777 227 026

Rozhodnete-li k aktivaci prostřednictvím Internetu, celé licenční číslo označte jako blok a uložte je kombinací kláves Ctrl+C do schránky, okno s licenčním číslem ponechejte otevřené a vstupte na stránku www.fortia.cz/winalp/aktivace, kde vyplníte základní registrační údaje a do pole s názvem Licenční číslo kombinací kláves Ctrl+V vložíte ze schránky licenční číslo. Stiskněte tlačítko Odeslat a na další stránce bude zobrazen šestimístný aktivační kód, který přepíšete (nebo prostřednictvím Ctrl+C zkopírujete do schránky a kombinací Ctrl+V vložíte) do pole s názvem aktivační kód v programu WinAlp. Po stisknutí tlačítka s názvem Uložení údajů Vám program oznámí, že program byl úspěšně aktivován.

Jestliže se Vám aktivace programu nezdaří, zkontrolujte správnost licenčního čísla. Je-li licenční číslo opravdu shodné s číslem, které jste k plné verzi obdrželi, volejte prosím technickou podporu na některé z výše uvedených čísel nebo zašlete dotaz e-mailem. Pokud již program byl aktivován, bude třeba uvést důvod opakované aktivace, například „reinstalace programu po výměně pevného disku“, „druhá instalace na notebook“ apod.

Aktivaci víceuživatelské síťové verze provede kterýkoli uživatel, například správce programu. Po aktivaci programu správcem již ostatní uživatelé v síti program aktivovat nemusí.